18,244 Reputation

25 yesterday
65 2 days ago
20 Aug 21
10 Aug 20
25 Aug 19
10 Aug 18
20 Aug 12
10 Aug 10
40 Aug 9
70 Aug 7
5 Aug 5
10 Aug 4
10 Jul 31
55 Jul 29
60 Jul 28
40 Jul 24
10 Jul 23
10 Jul 22
20 Jul 21
70 Jul 20
65 Jul 19
25 Jul 18
15 Jul 16
20 Jul 15
10 Jul 13
25 Jul 12
10 Jul 11
25 Jul 9
55 Jul 8
10 Jul 7